สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

พื้นฐานความรู้ด้านเสียง และการป้องกันเสียงเบื้องต้น 

ความรู้ด้านทฤษฏีของอคูสติก ว่าด้วยเรื่องพื้นฐานของเสียงที่มนุษย์ได้ยิน กลไกการได้ยินเสียงของหูมนุษย์ พฤติกรรมของเสียงภายในห้อง หลักการพื้นฐานในการป้องกันเสียงของผนัง ประตู หน้าต่าง และฝ้าเพดาน หลักการป้องกันเสียงรบกวนภายในอาคาร เพื่อไม่ให้ออกไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือเสียงรบกวนจากภายนอกทะลุเข้ามาภายในบ้านหรืออาคาร รวมทั้งมาตรฐานในการตรวจประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงของระบบผนังภายในอาคาร 

แผ่นกันเสียงต่างจากแผ่นซับเสียงอย่างไร

วิธีการวัดค่าการกั้นเสียงของระบบผนังที่หน้างาน หรือ

Field Sound Transmission Loss

แผ่นซับเสียงต่างจากแผ่นกันเสียงอย่างไร

การได้ยินเสียงของหูมนุษย์

การตรวจวัดประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง

หลักการป้องกันเสียงป้องกันเสียงในอาคาร

การดูดซับ สะท้อน และการทะลุผ่านของเสียง

พื้นฐานเรื่องเสียง