สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

แผ่นกันเสียงคืออะไร 

แผ่นกันเสียง คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติแบบรูพรุนสูง หรือวัสดุเส้นใย (Fibrous absorber) ทำหน้าที่สลายพลังงานเสียง ที่อยู่ในช่องว่างของระบบผนังเบา หรือผนังก่ออิฐสองชั้น โดยผลลัพธ์ของการติดตั้งแผ่นกันเสียงเข้าไปในช่องว่างจนเต็มพื้นที่ผนัง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของระบบผนังสูงขึ้นจากเดิม 7-10 เดซิเบล หรือ ความรู้สึกว่าเสียงเบาลงประมาณ 30-50% 


แผ่นกันเสียงนิยมใช้ให้งานก่อสร้างสมัยใหม่ เนื่องจาก ช่วยเพิ่มการป้องกันเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความหนาของผนัง หรือเพิ่มน้ำหนักของผนัง เพียงแค่กรุแผ่นกันเสียงเข้าไปในช่องว่างของผนัง ก็เพิ่มค่าการกันเสียงขึ้นได้เป็นอย่างมาก 


ตัวอย่างที่มักถูกนิยมยกขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้แผ่นกันเสียง คือ การเปรียบเทียบระหว่างผนังก่ออิฐ 


โดยปกติแล้วผนังก่ออิฐ 1 ชั้น หนา 10 ซม โดยทั่วไปมีค่าการกันเสียงอยู่ที่ 40 เดซิเบล หากต้องการที่จะเพิ่มค่าการกันเสียงเป็น 50 เดซิเบล จำเป็นต้องเพิ่มความหนาเข้าไปอีก 1 เท่า หรือ ความหนาเพิ่มขึ้น 20 ซม 

จึงจะทำให้ค่าการกันเสียงเพิ่มขึ้นอีก 10 เดซิเบล 


​ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างรับน้ำหนักจากผนังมหาศาล เมื่อเทียบกับแค่การใส่ฉนวนกันเสียงไว้ภายในช่องว่างผนังเบา