สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

วิธีป้องกันเสียงฝนตกลงบนหลังคาเมทัลชีทไ่ม่ให้เข้ามาในบ้าน

โดยผลการคำนวณประสิทธิภาพของการป้องกันเสียงจะช่วยให้ภายในห้องผู้รับมีค่าระดับที่ลดลงจากความดังถึง 71 เดซิเบล (เทียบเท่าอยู่ถนนกลางทางด่วน) เหลือเพียงความดัง 41 เดซิเบล (เทียบเท่าความดังภายในอาคารสำนักงานทั่วไป)

2. กรณีบ้านสร้างใหม่ สามารถทำการเพิ่มระบบฝ้ากันเสียงตั้งแต่ขั้นตอนการทำฝ้า จะลดค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ISO-NOISE 

ยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้ามาสู่ภายในบ้านได้อีกด้วย

บ้านหลังคาเมทัลชีท เสียงดังไหมเวลาฝนตก !!!


หลายท่านที่บ้านเป็นรูปแบบทรง Modern และใช้หลังคาเมทัลชีท คงพบปัญหาเสียงฝนที่ดัง จนไม่สามารถอยู่ในห้องได้ขณะฝนตก  การติดตั้งระบบฝ้ากันเสียงร่วมกับ ISO-NOISE สามารถแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนดังกล่าวได้


1. กรณีที่ต้องการปรับปรุงฝ้าเดิมให้มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงฝน สามารถทำได้โดยการเพิ่มระบบฝ้ากันเสียงอีก 1 ชั้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้