สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

โดยระบบผนังที่ทางวิศวกรแนะนำค่อนข้างใช้ได้เกือบจะ 99% ของห้องเรียน ห้องประชุม ห้องนอน ที่ใช้งานโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงเลยครับ แต่ถ้าหากใช้เครื่องขยายเสียงอาจจะต้องเพิ่มระบบผนังเป็นแบบระบบโครงคู่ดังแสดง 

ข้อควรระวังในการป้องกันเสียงของห้องที่อยู่ติดกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iso-noise.com/meeting-room.html

คำถามก็คือแล้วมันกันได้จริงแน่นะ ?? 

ผมจะตอบว่าแน่สิครับ เพื่อยืนยันว่า ระบบผนังทีแนะนำได้ผลจริง วิศวกรเลยนำผลการวัดประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนังมายืนยันครับ 


วิธีการวัดประสิทธิภาพในการกั้นเสียงของระบบผนังสามารถดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์ 

​​http://www.iso-noise.com/tl-testing.html


เนื่องจากได้โอกาสดีที่มีลูกค้าท่านหนึ่งอุดหนุนฉนวนกันเสียง iso-noise และว่าจ้างวิศวกรไปตรวจวัดเพื่อส่งมอบงาน


โดยเป้าหมายของระบบผนังจะต้องกันเสียงโดยมีค่าการกั้นเสียง NNIC ต้องมากกว่า 40


หลังจากทำการวัดและทำการคำนวณค่าการกั้นเสียงของระบบผนังตามมาตรฐาน ASTM E90 พบว่า ค่า NNIC มีค่าสูงถึง 47 ดังแสดงในรูป 


 


หลายครั้งมีลูกค้าโทรมาถามวิศวกรถึงรูปแบบผนังเก็บเสียง ที่ใช้ในห้องประชุม ห้องเรียน ออฟฟิต ห้องเจ้านาย ที่ต้องการเก็บเสียงได้จริง โดยไม่ได้ยินเสียงพูดคุยของอีกห้องทะลุไปยังห้องข้าง ๆ 


ทุกครั้งวิศวกรจะแนะนำระบบผนังมาตรฐานดังนี้ครับ 


ระบบผนังเก็บเสียงมาตรฐานสำหรับห้องประชุม ห้องเรียน ออฟฟิต

เห็นผลจริงแน่นอน