สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

ข้อที่สาม  ​หน้าต่างก็เช่นเดียวกัน หน้าต่างที่กันเสียงได้ดี ไม่ควรใช้หน้าต่างประเภท บานเลื่อน บานเปิดคู่   ควรใช้หน้าต่างแบบบานเปิดเดี่ยว และกำหนดให้ขนาดหน้าต่างมีขนาดเล็กที่สุด ที่เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้น  โดยปกติ หน้าต่างกันเสียงที่นิยมใช้จะมีขนาด 80*100 ซม  ซึ่งขนาดนี้ พอให้คนสามารถลอดตัวออกมาภายนอก ห้องได้ผ่านทางหน้าต่าง 


ข้อแรกแนะนำให้ก่ออิฐผนังบ้าน โดยเฉพาะผนังที่เป็นกรอบอาคารของตัวบ้าน ควรเป็นผนังก่ออิฐมอญแดง เพราะมีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงทะลุผ่านได้ดี เพราะมีน้ำหนักเยอะ และการก่อมีความแน่นหนาแข็งแรง 


แนะนำว่าไม่ควรใช้อิฐมวลเบาในการก่อผนังกรอบอาคาร เพราะกันเสียงได้น้อยกว่าเยอะ แม้ว่าจะกันความร้อนได้ดีกว่า แต่การแก้ปัญหาความร้อนจากผนังสามารถออกแบบชายคาบ้านให้ยื่นออกมาอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อสร้างร่มเงาให้แก่ผนังบ้านได้แทน 


 สุดท้าย หากต้องการให้ฝ้าสามารถกันเสียงได้เยอะๆ ในกรณีที่บ้านใกล้ สนามบิน หรือ มีเสียงไก่ขัน นกร้องที่ดังมากจนนอนไม่หลับ  การติดตั้งระบบฝ้าสองชั้น จะช่วยป้องกันเสียงทะลุผ่านจากด้านบนได้เยอะมาก 


ส่วนกระจกที่ใช้สำหรับหน้าต่างกันเสียงแนะนำให้เลือกกระจกที่หนาที่สุดที่ งบประมาณเจ้าของบ้านจ่ายไหว ไม่จำเป็นต้องใช้กระจก อินซูเลท หรือ ลามิเนต เพราะผลการวัดค่าการกันเสียงแทบไม่ต่างกัน 


ข้อที่สี่ ​ฝ้าเพดานก็เป็นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะฝ้าเพดานของห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้าน ซึ่งเหนือฝ้าเพดานขึ้นไปเป็นโถงหลังคา ฝ้าเพดานจะต้องเป็นฝ้าฉาบเรียบและไม่เจาะช่องดาวไลท์  


ห้ามใช้ฝ้าทีบาร์ โดยเด็ดขาด เพราะ ฝ้าทีบาร์ ไม่สามารถป้องกันเสียงทะลุผ่านได้เลย ส่วนการใช้ไฟดาวไลท์และฝังฝ้า ควรเปลี่ยนมาเป็นโคมไฟลอยที่มีการออกแบบคล้ายไฟดาวไลท์ จะป้องกันเสียงได้ดีกว่า เพราะ การติดตั้งมีเพียงแค่การเจาะรูเพื่อแหย่สายไฟเพียงอย่างเดียว ทำให้เสียงผ่านเข้ามาในบ้านได้ยาก 

อย่างไรก็ตาม กระจก ก็เป็นจุดอ่อนที่เสียงเข้าได้ง่ายอยู่ดี ดังนั้น หากต้องการให้หน้าต่างมีค่าการกันเสียงที่เพิ่มสูงขึ้น การติดตั้งระบบหน้าต่าง 2 ชั้น โดยด้านนึง ผลักออกไปนอกตัวบ้าน และอีก ด้านหนึ่งดึงเข้ามายังภายในตัวบ้าน ก็เป็นวิธีการที่นิยมใช้ ในการติดตั้งระบบหน้าต่างกันเสียงแบบ 2 ชั้น ที่ใช้ในปัจจุบัน 


วิธีการออกแบบบ้านให้มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงจากภายนอกบ้านได้ มีปัจจัยที่ต้องคำนึงอยู่ประมาณ 5 ข้อดังต่อไปนี้ 

ถ้าขี้เกียจอ่านเลื่อนลงไปล่างสุด มีVDO สรุปให้ฟัง

ข้อที่สอง  สำหรับห้องที่ต้องการป้องกันเสียงเยอะๆ แนะนำว่า ไม่ควรติดตั้งประตู ที่สามารถเปิดออกไปภายนอกบ้านไว้ภายในห้อง ควรเปลี่ยนตำแหน่งประตูมาไว้ที่ห้องโถงนอกห้องนอน จะสามารถป้องกันเสียงได้ดีกว่า 


เนื่องจากประตูเป็นจุดอ่อนสำคัญ ที่เสียงสามารถทะลุผ่านเข้ามาภายในห้องได้ง่าย แม้ว่าจะใช้ประตูกันเสียงคุณภาพดีแล้วก็ตาม ยังไงประตูก็ยังกันเสียงสู้ผนังไม่ได้อยู่ดี 


อย่างไรก็ตาม หากคิดว่าผนังก่ออิฐมอญชั้นเดียวยังกันเสียงไม่เพียงพอ หรือไม่สะใจ หากกรณีบ้านอยู่ใกล้ทางด่วน สถานบันเทิง หรือสนามบิน แนะนำให้ก่ออิฐมอญ สองชั้น กรุภายในด้วย ฉนวนกันเสียง ISO NOISE จะทำให้มีค่าการกันเสียงที่สูงมาก สามารถป้องกันเสียงดังระดับสูงได้ดี 

กำลังสร้างบ้านใหม่อยากออกแบบให้กันเสียงจากภายนอกเริ่มต้นยังไง