สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

ขั้นตอนที่ 3  ทำการกรุฉนวนกันเสียง  ISO NOISE รุ่น มาตรฐานให้เต็มพื้นที่ผนังและฝ้าเพดาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงทะลุผ่านเข้าออก ของผนัง 

รูปทั้งหมดเป็นขั้นตอนการทำห้องกันเสียงสำหรับใช้เป็นห้องโฮมเธียร์เตอร์ (Home Theater) อย่างละเอียด โดยห้องที่ทำ สามารถประยุกต์ใช้เป็นห้องเก็บเสียงสำหรับเป็น ห้องซ้อมดนตรี ห้องอัดบันทึกเสียง ห้องไลฟ์สด ห้องแคสเกมส์ ห้องคาราโอเกะ ห้องเอนเตอร์เทน ที่เน้นการเก็บเสียงที่มีความดังสูง โดยมีขั้นตอนการก่อสร้างและติดตั้งดังต่อไปนี้ 

วิธีทำห้องเก็บเสียงโฮมเธียร์เตอร์ทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 6  หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถ ที่จะปูกระเบื้องภายในห้อง ทาสีตกแต่งได้ 

ขั้นตอนที่ 4  ทำการปิดแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม จำนวน 3 ชั้น ประกอบหน้าหลัง เพื่อให้ค่าการกันเสียงสูงเพียงพอตามที่ออกแบบ ซึ่งต้องการค่าการกันเสียงที่  STC 60   


โดยฝ้าเพดานจะต้องติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม จำนวน 3 ชั้น บน ล่าง เช่นเดียวกับผนัง 


ขั้นตอนที่ 3  ซอยโครงผนังเบา ทุกๆระยะ 60  ซม เพื่อไว้สำหรับยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ด และเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ระบบผนัง 

ขั้นตอนที่ 1  ติดตั้งโครงเหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของห้อง ใช้เหล็กกล่องขนาด 3*3  นิ้ว ตั้งเป้นโครงเสา โดยมีระยะหว่างระหว่างเสา 2 เมตร 

ขั้นตอนที่ 2  เนื่องจากห้องมีความกว้าง 4.2 เมตร และ การทำระบบฝ้ากันเสียงจะมีน้ำหนักมาก จึงออกแบบโดยใช้เหล็กรูปตัวซี ขนาด ความลึก 150 ซม  เป็น คานซอย ทุกระยะ 1 เมตร 

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งระบบประตูเก็บเสียง ที่มีคุณภาพสูง อย่างห้องนี้เลือกใช้ ประตูเก็บเสียง SCG  วินเซอร์ รุ่น ซิกเนเจอร์  ใช้กระจกหนา 12  มม เพื่อให้สามารถป้องเสียงทะลุผ่านตัวประตูให้ได้มากที่สุด