สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

ห้องโฮมเธียร์เตอร์ (Home Theater) ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากคนอยู่บ้านมากขึ้นเพราะช่วงโควิดระบาด มีลูกค้าติดต่อวิศวกรมาเพื่อสอบถามว่าหากต้องการทำห้องเก็บเสียงสำหรับชุดโฮมเธียร์เตอร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง 


เป็นโอกาสดีที่มีลูกค้าวิศวกรได้สั่งซื้อแผ่นกันเสียง ISO NOISE เพื่อทำการติดตั้งระบบผนังฝ้าเก็บเสียง สำหรับห้องโฮมเธียร์เตอร์ โดยมีการถ่ายรูปทุกขั้นตอน 


วิศวกรจึงขออนุญาตลูกค้าเพื่อเอารูปขั้นตอนการติดตั้งมาลงในเวปไซต์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ 


ขั้นตอนแรก คือการทำระบบฝ้าเก็บเสียง 2 ชั้น โดยการติดตั้งฝาฉาบเรียบชั้นแรก แล้วทำโครงฝ้าชั้นที่สอง กรุแผ่นกันเสียง iso noise ภายในช่องว่างระหว่างฝ้าชั้นแรก และชั้นที่สอง 


ขั้นตอนที่ห้า ทำการติดตั้งประตูเก็บเสียง โดยแนะนำให้ใช้ Windsor รุ่น signature กระจกความหนา 12 มม เพราะมีค่าการกันเสียงที่สูง โดยจากรูปประตู มีข้อสังเกตดังนี้


1. การรื้อวงกบประตูเก่าออกจากผนังเพื่อติดประตูใหม่ มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาผนังแตกร้าวได้ดังเช่นในรูป 


​2. ประตูกันเสียงแนะนำให้ติดประตูบ้านเดียว ไม่ควรติด ช่องแสงกระจกเพิ่มดังเช่นในรูปด้านล่าง เพราะจะทำให้ประตูมีความแข็งแรงนอกว่าประตูบานเดี่ยวที่วงกบยึดกับผนังแข็งโดยตรง 

ขั้นตอนที่สาม  ทำการกรุแผ่นกันเสียง iso nosie เข้าไปในภายในโครงผนังให้เต็มพื้นที่ทั้งหมด โดยให้กรุแ่ผนกันเสียงพร้อมแผ่นพลาสติกไปได้เลย ไม่ต้องแกะพลากติกออกครับ เพราะไม่มีผลต่อการกันเสียง 

ขั้นตอนที่สอง หลังจากทำฝ้าเก็บเสียงสองชั้นเสร็จแล้ว จึงดำเนินการทำโครงผนัง โดยตั้งโครงผนังเบาให้ห่างจากผนังเดิมประมาณ 1 นิ้ว เพื่อ ไม่ให้แรงสั่นสะเทือนจากผนังเบาเก็บเสียงส่งผ่านผนังปูนออกไปภายนอกได้ง่ายเกินไป

จากขั้นตอนที่ได้กล่าวในข้างต้น ระบบนี้สามารถป้องกันเสียงทะลุออกไปนอกห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน อย่างน้อยสามารถป้องกันได้ 30 dB บริเวณหน้าประตู หรือกันได้ประมาณ 45-50 เดซิเบล ณ บริเวณหน้าผนังทึบ ที่ไม่มีประตู 


อย่างไรก็ตามในบทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงการทำพื้นยกเพื่อกันเสียงไปห้องด้านล่าง เนื่องจากการทำพื้นยก มีข้อจำกัดหลายอย่าง 


โดยหลักการ หากต้องการทำห้องโฮมเธียร์เตอร์ไว้ชั้นบนของบ้าน แนะนำอย่าให้ห้องด้านล่างที่ตรงกับห้องโฮมเธียร์เตอร์เป็นห้องนอน หรือ ห้องที่ต้องการความเงียบสูง เพราะอาจจะเกิดการรบกวนจากการดูหนังจากชั้นบนได้ 


นอกจากนั้นการเลือกขนาดห้องที่เหมาะสมมีผลมากกว่าคุณภาพเสียงภายในห้องโฮมเธียร์เตอร์ โดยเฉพาะเสียงความถี่ต่ำ 


อ้างอิงจากเอกสารหนังสือ Sound Reproduction ของ Floyde Toole แนะนำสัดส่วน เป็น  1.4 :  1.9  : 1  (ความกว้าง : ความยาว : ความสูง) 


​เช่น ความสูงห้อง 2.6 เมตร  ความกว้างควรเป็น 3.64 เมตร และ ยาว 4.94 เป็นต้น 

สนใจสั่งซื้อแ่ผนกันเสียง iso noise ติดต่อ 062-195-1909 

Line id: @getbest 


สินค้ามีสต๊อกพร้อมส่งทันที บริการจัดส่งทั่วประเทศ 

รีวิวขั้นตอนการทำห้องเก็บเสียงสำหรับห้องโฮมเธียร์เตอร์

(Home Theater) แบบละเอียด ด้วยแผ่นกันเสียง ISO NOISE 

ขั้นตอนที่สี่ ทำการปิดด้วยแผ่นยิปซั่มหนา 12 มม 2 แผ่นประกบ ให้ฉาบรอยต่อทุกชั้น เพื่อความแข็งแรงและป้องกันช่องว่างรอยรั่วของผนังให้ได้มากที่สุด 

หลังจากทำการติดตั้งระบบผนัง ฝ้าและประตูกันเสียง และ สามารถตกแต่งห้องตามที่ชอบได้เลยครับ