สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม

​​Mobile: 062-195-1909

Line id: @getbest 

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามลูกค้าที่ได้ทำระบบฝ้ากันเสียงกระแทกจากห้องด้านบน ส่วนใหญ่จะพอใจ เพราะลดความรุนแรงลง และสามารถนอนได้ 

ขั้นตอนการติดตั้ง 

วิธีการป้องกันเสียงเสียงเดิน เสียงกระแทกจากพื้นชั้นบนของอาคาร

วิธีการแก้ไขทำได้โดยการรื้อฝ้าเดิมออกแล้วทำการติดตั้งระบบฝ้ากันเสียงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ โดยข้อสำคัญคือต้องห้ามเจาะดาวไลต์ หรือทำช่อง service โดยเด็ดขาด ปัญหาที่พบบ่อยของคอนโดคือ เราได้ยินเสียงเดิน เสียงลากโต๊ะ หรือเสียงจากสิ่งของที่หล่นลงบนพื้น ดังรบกวนผู้อยู่อาศัยชั้นล่างหมายเหตุ  อย่างไรก็ตาม วิธีการทำฝ้ากันเสียงจะช่วยให้เสียงรบกวนลดลงไปประมาณ 50-60 % เท่านั้น สาเหตุเนื่องจาก เมื่อมีการตกกระแทก เสียงไม่ได้เกิดพื้นที่ถูกแรงกระแทกเท่านั้น แต่แรงกระแทกยังส่งผ่านมายังผนังและสร้างเสียงรบกวนด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูป